VIDEONOVĒROŠANA

Atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 47.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu datu apstrādes informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

SIA “INTTRANS”, Reģ.nr. 40103094127, jur.adr. F.Sadovņikova 45, Rīga

Tel.: 67623192, 25909018

Adrese: Garozes iela 2, Rīga, LV-1004

E-pasts: info@inttrans.lv

 

 

A

pstrādes nolūki:

 

noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība

Apstrādes juridiskais pamats:

videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

 

Personas datu kategorijas: personas, kas iekļūst videonovērošanas zonā

 

Personas datu saņēmēji: tiesībsargājošās iestādes.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Tāpat videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt īpašuma zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai.

 

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti:

videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti 14 dienas dienas, pēc tam – dzēsti

 

 

Datu subjektam ir šādas tiesības:

pieprasīt rakstveidā no pārziņa piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu un tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei- Datu valsts inspekcijai.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, ja datu subjekts vēlas izmantot savas augstākminētās tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

 

AUDI ALFA ROMEO BMW CHRYSLER CITROEN FIAT FORD HONDA HYUNDAI LAND ROVER JEEP LEXUS MAZDA MERCEDES-BENZ MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU